De transitie naar het zorglandschap

Hoe houden we de zorg betaalbaar, veilig en goed verspreid over Nederland en wat betekent dit voor de huidige ziekenhuizen en ander zorgvastgoed? In het rapport ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’, geven achttien sleutelfiguren uit alle hoeken van het zorgveld antwoord op deze vragen.

Royal HaskoningDHV

RHDHV heeft een belangwekkend Delphi rapport samengesteld over de ontwikkeling van de zorg met daarin de vergaande consequenties voor de hoofdrolspelers. Hoe krijg je dit rapport onder ogen van degenen die dit aangaat? Als onderdeel van de campagne is ons gevraagd een animatievideo te maken.

Allereerst zijn de belangrijkste onderdelen van het rapport visueel vertaald naar illustraties en iconen. Die vormen de basis voor de animatie. Dezelfde illustraties en iconen figureren ook op de website en het rapport zelf, waardoor het verhaal helder en eenduidig wordt gecommuniceerd. De belangrijkste conclusies van het rapport vormen de inhoudelijk rode draad van de animatie.

Kort en krachtig is de essentie van dit complexe rapport in een aansprekende animatie verteld en gevisualiseerd. De animatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de publiciteit, waardoor het rapport massaal door de doelgroep is gedownload.

Bij het maken van deze animatievideo combineerden we de volgende expertises:

  • Doelgroepanalyse


  • Ontwikkelen concept
  • Ontwikkelen script
  • Copywriting
  • Animatie

  • Opnemen en monteren
  • Voice-over in twee talen