Een luchtige video om medewerkers bewust te maken van risico’s

Voor Viecuri Medisch Centrum hebben we een video gemaakt om medewerkers bewust te maken van de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. Geen opsomming van alle regels, geboden en verboden. Maar een video om het geheugen van de medewerkers weer op te frissen.

Viecuri

VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis. Veilig werken staat voorop. Alle medewerkers zijn getraind en geschoold om hun werkzaamheden veilig uit te voeren. 

Om mensen bewust te maken hebben we gekozen voor een luchtige en serieuze vertelvorm. We hebben Sophie in het leven geroepen. Een personage waarmee de medewerker zich kan identificeren. Sophie is een collega die de meest voorkomende situaties nog eens uitlegt. De meeste medewerkers weten al hoe ze veilig moeten werken. Toch ebt sommige informatie na een tijdje weg. Deze vorm frist het geheugen van de kijker op en zorgt ervoor dat collega’s alert blijven in onveilige situaties. 

Om met deze aansprekende videomedewerkers bewust te maken, zetten we deze expertises in:


  • Doelgroepanalyse


  • Ontwikkelen concept
  • Ontwikkelen script
  • Copywriting
  • Opname regie en montage
  • Animatie
  • Opnemen en monteren commentaarstem
  • Montage en geluid

“Een combinatie van een video en animatie om medewerkers bewust te maken van de meest voorkomende risico’s op de werkplek”