Een luchtige video om medewerkers bewust te maken van risico’s

VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis. Veilig werken staat voorop. Alle medewerkers zijn getraind en geschoold om hun werkzaamheden veilig uit te voeren.  Om mensen bewust te maken hebben we gekozen voor een luchtige en serieuze vertelvorm. We hebben Sophie in het leven geroepen. Een personage waarmee de medewerker zich kan identificeren. Sophie is […]

Een veiligheidsvideo waar je naar blíjft kijken

Veelal wordt bestaande regelgeving vertaald naar een opsomming van alle regeltjes. Dat resulteert in een lange video. Hierdoor haakt de kijker snel af. Op deze manier komen de regels niet allemaal over. Het is dus niet aan te raden dit toe te passen in een video. Via andere middelen kan het wel effectief zijn.  Het […]