Ontwaak voor risico’s

Risico's

De meeste medewerkers ervaren dagelijks situaties waarin risico’s aan de orde is op de werkvloer. De medewerkers bij Actemium zijn uitstekend opgeleid en getraind om veilig met situaties om te gaan. Tóch zit een ongeluk in een klein hoekje, niet omdat er bewust onveilig wordt gewerkt, maar eerder als gevolg van onvoorziene omstandigheden of veranderingen […]

Het belang van een effectieve instructievideo

instructievideo

Waarom willen bedrijven een instructievideo? Op de werkvloer worden incidenten, zoals brand, nooit volledig uitgesloten. Daarom is het essentieel dat iedereen weet hoe die moet handelen wanneer er zich een onvoorziene situatie zich voordoet. Het is dus noodzakelijk, als het om veiligheid gaat in de werkomgeving, dat medewerkers worden getraind. Hoe pak je dat aan […]

Virtuele ramp op video

Ramp

De Noordzee is niet alleen een van de meest drukbevaren scheepsroutes ter wereld, maar tegelijkertijd wordt er ook energie gewonnen door middel van olie-en gasplatformen en windturbines. Hoe zorg je in zo’n complex gebied voor een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau? Het is in ieder geval belangrijk voor bedrijven in de olie- en gasindustrie om zich […]

Video om medewerkers bewust te maken van risico’s

Er is voor Viecuri Medisch Centrum een video gemaakt om medewerkers bewust te maken van de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis. Veilig werken staat voorop. In de video komt geen opsomming van alle regels, geboden en verboden. De video wordt ingezet om het geheugen van de […]

Een veiligheidsfilm waar je naar blijft kijken

Vaak wordt een veiligheidsfilm gezien als een verplichting. De film leent zich voor het waarborgen van de veiligheid binnen het bedrijf. Werknemers zelf zullen het belang er minder van inzien. Het is dus belangrijk dat je hen bewust maakt met een video van de risico’s op het terrein en in gebouwen. Het is ons gelukt […]